Informace o zpracování osobních údajů

Informace jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”).

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní informace, správce osobních údajů

Tyto informace jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”).

Společnost Leading s.r.o., se sídlem 277 03 Horní Počaply 202, IČ 28279361 (dále jen “společnost” či “správce”), zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 177656, zpracovává jako správce vaše osobní údaje.

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, účastníka (dále jen “subjekt údajů), kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Kontaktní údaje společnosti:

 1. adresa pro doručování:         Leading s.r.o., 277 03 Horní Počaply 202
 2. adresa elektronické pošty:    info@leading.cz
 3. telefon:                                  777 88 66 87
 4. web:                                      www.leading.czwww.olivove.cz
Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Společnost jakožto správce osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv účastníka souvisejících se zpracováním osobních údajů. Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje? Společnost je poskytovatelem služeb a dále prodejcem, výrobcem výrobků z olivového dřeva a za tímto účelem provozuje web www.leading.czwww.olivove.cz.

Osobní údaje jsou zpracovány primárně z těchto důvodů:
 1. nákup zboží a služeb
 2. péče o zákazníky a zlepšování poskytovaných služeb společnost
 3. marketingová činnost (zasílání obchodních sdělení e-mailem)
  V rámci činností společnosti jsou zpracovávány osobní údaje:
 1. v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb společnosti, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy se společností, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou; plnění práva a povinností vyplývajících ze smlouvy (mj. vyřízení objednávky, reklamace), realizace práva na odstoupení od smlouvy;
 2. za účelem nabídky zboží a služeb společnosti (zasílání obchodních sdělení), marketingových akcí společnosti

Osobní údaje jsou zpracovány na základě právních podkladů plnění a uzavření smlouvy, oprávněných zájmů a souhlasu subjektu údajů.

Společnost zpracovává osobní údaje, které jí sami sdělíte. V případě, kdy ji pro účely zpracování objednávky/služby poskytnete údaje třetí osoby, je vaší povinností tuto osobu informovat a zajistit si její souhlas s těmito informacemi o ochraně osobních údajů.

Způsob zpracování osobních údajů

Společnost uchovává osobní údaje obchodních partnerů a návštěvníků pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů společnosti. Osobní údaje zpracovávané pro účely marketingu zpracovává do doby, než svůj souhlas s jejich zpracováním odvoláte nebo vznesete námitku proti jejich zpracování. Souhlas můžete kdykoliv odvolat na kontaktní e-mail správce info@leading.cz či kliknutím na odkaz v direct mailu (obchodním sdělení).

Osobní údaje mohou být zpracovány manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech při dodržení stanovených bezpečnostních a procedurálních opatření.

Při návštěvě www stránek o vás společnost může shromažďovat určité informace např. IP adresa, datum a čas přístupu na www stránku, z jakého prohlížeče jste se přihlásili.

Za účelem zlepšení vyhodnocení fungování webových stránek a nastavení některých marketingových aktivit používá společnost na svým webových stránkách soubory cookies. Jsou to malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači. Cookies umožňují odlišit jednotlivé návštěvníky www stránek a personalizovat tak jejich obsah a umožňují také provádění statistických analýz v souvislosti s návštěvou www stránek. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookies můžete kdykoli spravovat v prohlížeči.

Je možné dále zpracovávat informace o vašem chování na www stránkách např. jaké zboží je vám zobrazeno, z jakého odkazu jste přesměrování na naše www stránky. Tyto informace jsou ale natolik anonymizované, že je nelze přiřadit konkrétní osobě.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely výše uvedené můžete být na základě vámi uděleného souhlasu v souladu s ustanovením čl. 22 odst. 2) GDPR předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování (profilováním se dle ustanovení článku 4 odst. 4) GDPR rozumí: „Zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.“. Společnost při profilování používá osobní údaje k přizpůsobení webu a obchodních sdělení vašim preferencím a potřebám na základě vašich předchozích aktivit na webu.

Příjemci, zpracovatelé osobních údajů
 

Vaše osobní údaje mohou být společností poskytnuty subjektům poskytující dostatečné záruky ochrany vašich osobních údajů, které správce prověřil na základě smlouvy zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje mohou být dále předávány třetím osobám:

 1. Doručení zboží a realizace plateb: aby vám vámi zvolený dopravce mohl objednávku doručit, jsou mu předány vaše osobní údaje (jméno, příjmení, místo doručení, tel. či e-mailový kontakt, částka k úhradě). Zpracovatel je oprávněn údaje zpracovat pouze za účelem doručení zboží a zaslání platby za zboží na náš bankovní účet. Pro realizaci online platby jsou využívány platebních brány či platba bankovním převodem. Společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji disponuje pouze zabezpečená platební brána (např. ComGate, PayPal) a příslušná bankovní instituce. Zpracovatelé: Uloženka s.r.o., Česká pošta s.p., PPL CZ s.r.o.
 2. Obchodní sdělení: v případě zasílání obchodních sdělení (e-mail, SMS) může společnost využít třetí subjekt, tento subjekt je společností prověřen, že poskytuje dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů účastníků na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Zpracovatel: SmartSelling a.s.
 3. Společnost je povinna za určitých okolností sdílet osobní údaje obchodních partnerů nebo účastníků se třetími osobami a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů např. finanční instituce (banky), správní a obdobné orgány, policie, státní zastupitelství, externí poradci.
 Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.
 

Zabezpečení osobních údajů

Společnost za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů obchodních partnerů a účastníků využívá moderní IT systémy. Společnost udržuje vhodná bezpečnostní, technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Přístup k osobním údajům obchodních partnerů a/nebo účastníků je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů

Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

 1. právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracování vašich osobních údajů;
 2. právo na doplnění, opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 3. právo získat vaše osobní údaje a přenést je k jinému správci;
 4. právo podat námitky proti zpracovávání vašich osobních údajů;
 5. právo na omezení zpracování osobních údajů;
 6. právo na vymazání osobních údajů;
 7. právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz).

Dotazy a kontakty

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte, prosím, poštou, telefonicky nebo e-mailem:

Bc. Pavlu Lapčíkovou, Leading s.r.o., e-mail: info@leading.cz, tel. 777 88 66 87, 277 03 Horní Počaply 202

Změny podmínek pro ochranu osobních údajů

Aktuální znění zásad je k dispozici na webových stránkách společnosti.

 

X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).